Aktivitetsprogram 2017/2018

27. februar 2018, kl. 17:00

EU’s rolle


Obs tidspunktet er ændret til kl. 17:00


-hvis de europæiske lande skal overleve globalt, skal EU gøres stærkere
ved Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.

EU er i krise! Vi ved for lidt om EU. Christel Schaldemose vil forklare os om EU’s opbygning, og hun spørger: Hvordan gør vi EU stærkere? Hvad er de vigtigste opgaver for EU de kommende år?

15. marts 2018, kl. 19:30

Hvad er vel folk i grunden?


ved Ove Korsgaard, professor emeritus, Aarhus Universitet.

Da Grundtvig i 1848 stillede spørgsmålet: Folk! Hvad er vel folk i grunden? - var der flere bud på, hvad man skulle forstå ved begrebet. Det samme gælder i dag. Er folket et biologisk racemæssigt fællesskab, som Hitler mente? Er det et etnisk kulturelt fællesskab, eller er det et politisk? Forståelsen er afgørende for et samfunds indretning.

OBS datoen for foredraget er ændret fra
den 7. til den 15. marts

20. april 2018, kl. 18:30

Kurdisk aften


ved Kurdisk Dansk Forening i Aabenraa Kommune.

I Aabenraa kommune er der kommet flere hundrede nye borgere fra Syrien. En stor del tilhører det kurdiske mindretal. To kurdere fortæller om deres baggrund for at flygte. Der serveres kurdisk/arabisk buffet, optræden af børnedansegruppe og kurdisk sang.