Sample title

HENRIK PONTOPPIDAN: LYKKE-PER

v/ Lillian Hjorth-Westh, tidl. højskoleforstander for Bornholms Højskole.
Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19.30

Henrik Pontoppidan var præstesøn og gjorde op med en streng moral. Det kom bl.a. til udtryk i romanen Lykke-Per, som indbragte ham Nobelprisen i 1917. Hvordan finder man sit naturlige voksested, er det store spørgsmål i romanen. På sin vej gennem livet skifter Per kurs flere gange, - der er jo flere veje at vælge. Og hvad og hvordan vælger han?
Arrangeres i samarbejde med Løjt Skole.

Sample title

TEKNOLOGIENS UDVIKLING – ETISK ANSVARLIGHED

v/ Niels B. Christiansen, adm. dir. for Lego.
Onsdag d. 4. marts 2019 kl. 19.30

Teknologien er under hastig udvikling, og kan næsten tage magten fra mennesket. BIG DATA og algoritmer kan efterhånden beskrive et menneske mere detaljeret, end et menneske selv kan.
Niels B. Christiansen, der har haft sin barndom og ungdom i Dyrhave og Løjt, vil diskutere de etiske dilemmaer, som er forbundet med udviklingen.

Sample title

Fællessang for alle

v/ Løjt Højskoleforening og Løjt Menighedsråd
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30
i Konfirmandhuset ved Løjt Kirke.

Så er der fællessang i Konfirmandhuset:
Fællessang hvor kirkens præster og organist medvirker.
Kom og bliv glad, kom og syng

Sample title

KULTURMØDE OG MEDMENNESKELIGHED

v/ Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
Torsdag d. 4. april 2019 kl. 19.30

Hvorfor skal vi hjælpe fattige og flygtninge ude i verden, og har vi overhovedet noget at bidrage med? Med eksempler fra Folkekirkens Nødhjælps arbejde fortæller Birgitte Qvist-Sørensen om, hvad hun oplever, når hun møder mennesker, der får hjælp. Hvordan gives hjælpen, så mennesker, der har brug for den, selv bestemmer indholdet?

Sample title

Grundlovsmøde 2019

Taler:
Onsdag d. 5. juni 2019 kl. 16.00

Grundlovstaler annonceres på et senere tidspunkt. Organisten medvirker med Løjt Kirkebys Lillekor. Spejderne medvirker. Der kan købes pølser, øl og vand. Arrangeres i samarbejde med Løjt menighedsråd.

Sample title

DEMOKRATI OG ULVETIDER

v/Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør på
Der Nordschleswiger.
Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.30

Demokrati er udfordret på mange fronter, både parlamentarisk og samfundsmæssigt. Hvordan fungerer folkestyret i Danmark? Hvordan ser vi på mulighederne for en demokratisk udvikling i Europa i en tid, som er kompleks både for nationalstater og sammenhold? Hvordan kan politikerne og pressen tackle udfordringerne. Kan vi undgå ulvetider?

Sample title

ROBUST - om tro og magtesløshed

v/ Lone Vesterdal, sognepræst og forfatter.
Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 19.30

Robusthed er et af tidens nøgleord. Der er skrevet utallige bøger om emnet. De fokuserer ofte på sund kost, motion, søvn. Men når det kommer til helt afgørende områder i vores liv, er vi ofte uden indflydelse. Vi bliver ikke spurgt, om vi vil miste eller være syge. I de situationer er det en lettelse at kunne sige: ”her er jeg magtesløs, her må en anden træde til.”
Arrangeres i samarbejde med Løjt Menighedsråd.

Sample title

Oktober 43-
redning af de danske jøder.
Musikalsk fortælling

v/ Klezmerduo.
Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 19.30

I oktober 2018 er det 75 år siden, at en af de største vellykkede aktioner mod nazisternes jødeforfølgelser fandt sted.
7000 jøder blev bragt i sikkerhed i Sverige. Klezmerduo, som regnes blandt landets førende fortolkere af den jødiske klezmermusik, fortæller historien om de danske jøder.