Medlemsskab

Årligt medlemsskab koster 100kr. pr hustand - indbetales på foreningens konto 7045-0001082336

Entre til arrangementer

Forudsat medlemsskab kan man betale kr. 400 for samtlige foredrag

Enkelte arrangementer:

Medlemmer kr. 75,00

Ikke medlemmer kr. 100

Entre betales ved indgangen

Hvor afholdes arrangementer

Forudsat andet ikke står anført i programmet, afholdes alle arrangementer i eller ved

Løjt Forsamlings- og Kulturhus

Løjt Nørregade 1, 6200 Aabenraa

Kontakt

Anette Jensen, formand mail: aneje@km.dk mobil: 51856512

Povl Callesen, næstformand mail: callesenpovl@gmail.com mobil: 30749190

Peder Luckmann, kasserer mail: luckmann@email.dk mobil: 22703084


Praktiske oplysninger